Tarieven

Bedrag wordt maandelijks afgeschreven.

 

Alle informatie over inschrijven vind je hieronder!

Reglement

1.0 In de schoolvakanties hanteren wij een aangepast rooster.

1.1.De contributie wordt uiterlijk de 4e van de betreffende maand van uw rekening geïncasseerd. Bij stagneren van het automatisch incasseren wordt de maand erop een 2e poging gedaan samen met de incasso van die desbetreffende maand waarbij er € 5,- in rekening gebracht wordt. Bij wederom stagnatie wordt er een 3e poging gedaan waarbij er € 7,50 in rekening gebracht wordt. Na de 3e poging moet de contributie contant worden voldaan waarbij er €15,- extra administratiekosten verschuldigd zijn. Wijzigingen in het abonnement dienen voor aanvang van de maand gemeld te worden. Bij betaling per kwartaal dient de wijziging voor de traditionele kwartalen gemeld te worden. Aan de balie kunt u de hiervoor bestemde formulieren invullen. Alle contributies worden per maand geïncasseerd d.w.z. dat het maandbedrag van de kwartaalleden lager is dan die van de maandleden maar het verschil hierin zit ‘m in dat de maandleden een opzegtermijn hebben van 1 ononderbroken maand, de kwartaalleden hebben hierin een opzegtermijn van 1 ononderbroken kwartaal. De bedragen die geïncasseerd worden staan in het onderdeel ”contributiegelden” De opzegtermijn bedraagt voor maandleden minimaal 1 onaangebroken kalendermaand. Bijvoorbeeld: – Bij opzegging op 28 februari bent u per 1 april geen lid meer, echter bij opzegging op 1 maart bent u pas 1 mei geen lid meer- De opzegging dient persoonlijk plaats te vinden waarbij de verschuldigde contributie tot en met de “opzegmaand” voldaan dient te worden (dus in het 2e voorbeeld: de contributie van maart + april). De opzegging gaat pas in na de betaling van de totaal verschuldigde contributie. – Bij kwartaalleden wordt het opzegkwartaal in 1 keer geïncasseerd, je bent het kwartaal natuurlijk nog welkom om te komen trainen. – Indien het lidmaatschap niet of niet tijdig wordt opgezegd loopt de contributie gewoon door. Indien noodzakelijk zal, bij uitblijven van betaling, de vordering in handen worden gegeven van een gerechtsdeurwaarder. Uiteraard hopen wij dat dit niet nodig zal zijn. Opzeggen dient aan de balie gedaan te worden, opzegformulieren zijn bij de balie verkrijgbaar en bij volledig invullen van een opzegformulier wordt er altijd een opzegbewijs meegegeven. Opzeggen per email of TPG post is niet mogelijk dit om misverstanden van niet aangekomen mail of verloren brieven bij de post te voorkomen. Bij betaling per kwartaal is de opzegtermijn 3 onaangebroken maanden. De betalingsperiode loopt dan door tot aan het einde van het desbetreffende kwartaal. Bijvoorbeeld: u bent kwartaallid en zegt op 10 januari op. U bent dan niet tot 31 maart lid maar tot 30 april , januari is namelijk geen onaangebroken kalendermaand .Als u dus niet zeker bent dat u een kwartaal uitdient, kunt u beter per maand de contributie betalen. Tijdens uw vakantie kunt u uw contributie 1 maand doorschuiven (1x per jaar), u dient hiervoor vooraf een verzoek in te vullen. Na het doorschuiven gaat de contributieplicht weer in tot wederopzegging. Hiervoor zijn wel administratiekosten voor verschuldigd van €5,. In deze periode mogen geen lessen worden ingehaald. Bij verzuim van een les heeft u recht op een inhaalles, mits deze van te voren is afgemeld en moet binnen 1 maand ingehaald worden.

Updates: Wij zullen iedereen op de hoogte houden via onze Website en sociale media kanalen (Facebook en Instagram). Dit om niet aangekomen mail te voorkomen. En zo beland niks in de Spambox ;) 

 

 

Huishoudelijk reglement:

 • Het betreden van de uh academy is op eigen risico.

 • Een persoon per trampoline.

 • Duiken in de foampit is verboden.

 • Eten, drinken en kauwgom is niet toegestaan in de zaal.

 • Sieraden en/of scherpe elementen zijn op de trampolines verboden.

 • Als je in de foampit bent geland verlaat je deze weer direct.

 • Houd rekening met anderen.

 • Volg aanwijzingen van het personeel van de uh academy op.

 • Buiten schoenen zijn niet toegestaan in de zaal.

 • In situaties waarin de huisregels niet voorzien, beslist uh academy

Trainen in onze academy doe je vrijwillig en volledig op eigen risico. wij verwachten dat je daarbij onze instructies en veiligheidsregels opvolgt. 

 • Instagram - Black Circle
 • Facebook - Black Circle
 • YouTube - Black Circle
Urban Hole Den Helder

© 2019 by URBAN HOLE ACADEMY DEN HELDER. Designed by Puk Dieleman